HỆ SƠN TRẮNG 2K ACRYLIC (Sơn trực tiếp trên Melamine, gỗ nhựa PVC, MFC, Compostie, sơn mất vân)

HỆ SƠN TRẮNG 2K ACRYLIC (Sơn trực tiếp trên Melamine, gỗ nhựa PVC, MFC, Compostie, sơn mất vân)

Quy cách đóng gói:

- Sơn 4 kg + Chất đóng rắn 2 kg

- Sơn 16 kg + Chất đóng rắn 8 kg

SƠN TRẮNG 2K ACRYLIC

  • Mô tả sản phẩm

SƠN TRẮNG 2K ACRYLIC

Sản phẩm cùng loại

1900 59 99 88