HỆ SƠN 2K ACRYLIC (Sơn trực tiếp trên Melamine, gỗ nhựa PVC, MFC, Compostie, sơn giữ vân)

HỆ SƠN 2K ACRYLIC (Sơn trực tiếp trên Melamine, gỗ nhựa PVC, MFC, Compostie, sơn giữ vân)

Quy cách đóng gói:

- Sơn 4 kg + Chất đóng rắn 2 kg

- Sơn 16 kg + Chất đóng rắn 8 kg

SƠN 2K ACRYLIC

  • Mô tả sản phẩm

SƠN 2K ACRYLIC

Sản phẩm cùng loại

1900 59 99 88